İlişkisel Veritabanları ile NoSql Veritabanları Arasındaki Farklar

, , Leave a comment

Geliştirdiğiniz bir proje için veritabanı seçmek söz konusu olduğunda, projeniz için belkide en önemli kararlarından bir tanesi ilişkisel (SQL) veya ilişkisel olmayan (NoSQL) veri yapısını seçmektir. Her iki veritabanı da uygulanabilir seçenekler olsa da, karar verirken geliştiricilerin akıllarında tutmaları gereken bazı temel farklılıklar vardır.

  1. SQL veritabanları, İlişkisel Veritabanları (RDBMS) olarak adlandırılır; NoSQL veritabanı ise ilişkisel olmayan veya dağıtılmış veritabanı olarak adlandırılır.

  2. SQL veritabanları verileri tablo adı verilen yapılarda sıralı bir şekilde, her sutundan aynı bilgi yer alacak şekilde saklarlar, NoSQL veritabanları ise doküman bazında, anahtar / değer çiftleri olarak saklanırlar ve SQL’deki gibi belirli kolonlara ihtiyaç duymayan veri depolama yaklaşımıdır.

  3. SQL veritabanları önceden tanımlanmış bir şemaya sahipken, NoSQL veritabanları yapılandırılmamış veriler için dinamik şemaya sahiptir.

  4. SQL veritabanları verileri tanımlamak ve işlemek için SQL (yapılandırılmış sorgu dili) kullanır. NoSQL veritabanında, sorgular dokümanların toplanmasına odaklanmıştır. Verileri sorgulamak için kullanılan dilin sözdizimi veritabanından veritabanına değişir.

  5. İlişkisel veritabanı sistemlerinde performans, genellikle sorguların, tablo yapılarının optimize edilmesi gerekir. NoSql sistemlerde performans, genel olarak temel donanımın küme boyutu, ağ gecikme süresi ve çağrı yapan uygulama gibi etmenlerin birleşimine bağlıdır.

  6. Ölçeklenebilirlik için: SQL veritabanları dikey olarak ölçeklenebilir. Tek bir sunucudaki CPU, RAM, SSD, vb. Öte yandan, NoSQL veritabanları yatay olarak ölçeklenebilir. Yoğun trafiği ele almak için NoSQL veritabanı altyapınıza kolayca birkaç sunucu daha ekleyebilirsiniz.

Benim aklıma gelen farklar bu kadar, unuttuğum veya bilmediğim bir fark varsa yorum bölümünden iletebilirsiniz.

Referanslar
SQL vs NoSQL Database Differences Explained with few Example DB
NoSQL veritabanı nedir?

 

Leave a Reply